Umělecké centrum Univerzity Palackého: Studium Artium

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, 779 00 Olomouc
Umělecké centrum Univerzity Palackého

5 kateder | 1 epicentrum vzdělání a kultury

Barokní budova bývalého jezuitského konviktu z 16. století. Jedna z historicky nejstarších součástí Univerzity Palackého, z níž se po velkorysé rekonstrukci v roce 2002 stalo moderní akademické prostředí a jádro kulturního dění v Olomouci.

Základna výuky dějin umění, filmové a divadelní vědy, televizních studií, hudební výchovy, muzikologie a výtvarné výchovy. Rozsáhlý komplex s fascinující historickou stopou, v němž se vedle poslucháren, ateliérů či filmových a divadelních sálů nachází také jedna z nejzachovalejších celorepublikových památek - atmosférická Kaple Božího Těla. Na nádvoří najdete Nebeský globus, jehož autorem je umělecký kovář Alfréd Habermann.

Domovské sídlo kreativních studentských organizací Pastiche Filmz a StuArt, sboru ATENEO, projektu Reactor či studentského rádia UP AIR. Klíčové centrum dění filmového festivalu Academia Film Olomouc (AFO) a Přehlídky filmové animace a současného umění (PAF), stejně tak renomované Divadelní Flory, Olomouckých barokních slavností či festivalu MusicOlomouc.

Takové je ve zkratce Umělecké centrum Univerzity Palackého. Nejenom útočiště pro současnou výuku a výzkum v podmanivých historických kulisách, ale rovněž organismus dýchající skrze každodenní umělecký a kulturní život.

GALERIE KONVIKT
Výstavy a audiovizuální instalace. Rozsáhlé výstavní prostory v Uměleckém centru zahrnujeme pod jeden společný název - Galerie Konvikt. Dramaturgie této galerie se orientuje především na projekty studentů českých i zahraničních uměleckých a umělecko-výchovných škol. Pravidelně zde figurují výstavy seminárních a diplomových prací studentů Katedry výtvarné výchovy, stejně tak eventy studentského spolku StuArt při Katedře dějin umění. Výraznou součástí bývají rovněž výstavy zahrnuté do hlavního i doprovodného programu audiovizuálních festivalů PAF nebo Academia Film Olomouc. Výběr výstav garantuje výstavní rada Uměleckého centra UP.

STUDIUM ARTIUM

Jsme svobodnou platformou pro výtvarnou interakci, jejímž cílem je podpora studentů uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Realizacemi vlastních a partnerských projektů a aktivit se primárně zaměřujeme na podporu a rozvoj jejich kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností. Zároveň usilujeme o zlepšení možnosti uplatnitelnosti studentů zmíněných oborů na trhu práce. Dalším okruhem našeho zájmu je umělecko-historická popularizační edukace odborné i laické veřejnosti. V kontaktu se státními i nestátními institucemi, firmami, organizacemi a spolky také přispíváme k rozkvětu umění a kultury v naší společnosti obecně. Naše vize: Studiem umění k rozvoji lidského uměleckého potenciálu a kreativity.

Na konci roku 2013 se při Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále KDU FF UP) zformovalo volné uskupení studentů a absolventů této katedry, kteří cítili potřebu vlastní realizace přesahující školní rámec. V únoru 2014 z uskupení vznikl studentský spolek STUART, který si předsevzal zvýšení komunitní úrovně na KDU FF UP a praktických dovedností jejich studentů nebo absolventů. Název spolku vycházel ze zkrácení a složení latinských slov Studium (snaha, úsilí) a Artium (umění), která spojovala všechny zakládající členy. Legislativní zapsaní spolku s již plným názvem Studium Artium proběhlo 27. 2. 2015. Spolek si z důvodu vžití ponechal prvotní zkratku ve svém logu a používá ji v neformální komunikaci. Obě slova se vnímají odděleně, a proto se píší s velkým počátečním písmenem.

V současné době je spolek veden na dobrovolnické bázi studenty a absolventy KDU FF UP a dalších humanitních oborů Univerzity Palackého v Olomouci.