UMPRUM / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Ateliér animace a film

nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha

Vedoucí ateliéru MgA. Jan Drozda
Odborní asistenti MgA. Jakub Zich / MgA. Zuzana Bukovinská

Animovaný film na sebe bere mnoho podob a na tyto proměny je nutné reagovat. Současný ateliér animovaného filmu dává studentům prostor k experimentu a zkoumání hranic tohoto původně filmového média. Díky svému zařazení na uměleckoprůmyslové škole atelier vychovává studenty tak, aby nebyli pouze těmi, kdo naslouchají přání zadavatelů nebo trhu, ale to nejlepší z volného umění přenášeli do umění užitého a naopak. Během studia se studenti seznámí s ergonomií pohybu a širokou škálou tradičních i digitálních animačních technik, vždy se zvláštním důrazem na pochopení principu vývoje díla v čase - tedy na dramaturgii. Studenti ateliéru jsou vedeni k profesionálnímu přístupu k projektům a jejich přesvědčivé prezentaci. Absolvent ateliéru nalézá uplatnitelnost nejen jako svébytný tvůrce na filmovém poli ale svou univerzalitou se dokáže prosadit v daleko širším měřítku forem a technik a to i jako užitý nebo autorský umělec napříč všemi směry.