FAVU / Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění: Výtvarná tvorba – Ateliér kresby a grafiky

Údolní 244/53, 602 00 Brno

Vedoucí ateliéru doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta
Odborná asistentka MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

Ateliér kresby a grafiky je ateliérem intermediálního charakteru opírající se o kvalitu a tradici kresby a grafiky. Svou koncepci staví na novém definování pozice materiální realizace v současném umění. Důraz klade na proces uměleckého zkoumání, vedoucího k vlastním objevům, na autorské gesto, napětí mezi dynamikou tvorby a relativní statikou uměleckého výstupu. Ačkoliv studenti navazují na bohatou historii a tradici klasických disciplín, nevyhraňují se dogmaticky konzervativně. Naopak. Jsou motivováni jak k zapojování nových technologických postupů, tak k dialogu se současnými trendy. Pracují s deníkem, krajinou, s cestováním, zážitky, s akcí nebo aktivismem. Vytvářejí kresby, tisky, umělecké knihy (artists’ books), trojrozměrné objekty, instalace, využívají nová a časová média. Výsledkem studia je kromě získání „dílenských“ dovedností hlavně orientace v současném umění, schopnost pohotové a poučené reakce na aktuální sociokulturní problémy v podobě praktických uměleckých výstupů a schopnost jejich obhajoby, znalost teoretického pozadí a progresivních tendencí v českém i světovém uměleckém diskurzu.

Kresba je pro nás přirozeným a nutným východiskem umělecké tvorby. Grafika je nástrojem remediace a předpokladem intermediální činnosti. Naše pozornost zaměřená na práci v dílně je manifestačním gestem. Schůzky ateliéru jsou tvořivou laboratoří a intenzivní komunikační platformou mezi pedagogy a studenty.