Grapheion

Nadace Hollar, Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1-Staré Město

Revue Grapheion řídí a publikuje Nadace Hollar.

Grapheion je mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru.

Grapheion je zaměřen na soudobou uměleckou grafickou tvorbu v České republice a v zahraničí. Orientujeme se na publicistiku a přehled akcí v oblasti grafiky, umění knihy, tisku a papíru. Prostor je věnován teoretickým i kritickým pasážím, vzdělávací a osvětové činnosti o grafických technikách, současných postojích, výstavách, soutěžích, autorských knihách, bibliofilii, exlibris, malé grafice, historii, sběratelům, aukcím, workshopům, školním projektům a kronice s orientací převážně na českou grafickou scénu. Nechybí mezinárodní přehled nejzajímavějších akcí v oblasti volné grafiky.

Projekt je svou více než 20 letou tradicí pevně spjat s českou a zahraniční kulturní scénou. Dlouhodobá partnerství a podpora projektu je pro nás důležitým ukazatelem nezbytnosti a přínosnosti pro obor volné grafiky.