Laboratoř

Laboratoř, grafický design, Sudoměřská 52, 130 00 Praha 3

Laboratoř je výzkumný prostor, ve kterém společně s několika externisty zkoumáme široké prostory grafického designu. Spolupracujeme s řadou inovátorů z různých oblastí.

doc. MgA. Petr Babák
vedoucí ateliéru Ateliéru 304 / ateliér Grafický design a nová média, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze