Lipnik

Kancelář Knihex, Osadní 6, 170 00 Praha 7

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Autoři

Vojtěch Mašek, Jiří Grus, Marek Šindelka, Marek Pokorný, Džian Baban, Richard Fischer ad.

Recykliteratura
Vojtěch Mašek
a Karolína Voňková, Knihex, Lipnik
Recykliteratura je hledáním překvapivých souvislostí, kontrastů a absurdit. V nejšťastnějších případech se rodí obrázky, které čtenáře nebo diváka nutí domýšlet, co jim předcházelo a co po nich bude následovat. Obrazy, slova a věty jsou k dispozici k novým objevům — často nečekaným a překvapivým. Síla jednoduchého vtipu, zenové básně, groteskní situace, znepokojujícího dialogu nebo minimalistické repliky