Roleta 39

Řehořova 33/39, 130 00 Praha 3

Jsme kolektiv složený z několika tvořících jednotlivců a zavedených uskupení. Sdílíme podobné názory na svět, rozhodujeme se konsensuálně a chceme pracovat na zajímavých uměleckých, kulturních, sociálních a aktivistických projektech.

Kudla Werkstatt
Kudla Werkstatt
je nezávislé risografické studio a vydavatelství, které je otevřenou platformou pro spolupráci s umělci z různých oblastí. Důraz je kladen na kvalitu a celkové provedení díla. Pod hlavičkou Kudla Press bylo doposud vydáno více než 20 autorských publikací obsahujících převážně vizuální umění, ilustraci nebo komiks.

Cici Xihu

Je absolventkou ateliéru GD2 FUD v Ústí nad Labem. Má za sebou stáž ve Španělsku v Madridu. Dlouhodobě se věnuje grafice, ilustraci a nověji i komixu a malbě. Forma jejích ilustrací směřuje abstraktnějším směrem s naivistickou formou. Ráda své ilustrace přenáší do tištěné podoby, knížek, zinů, plakátů či tisků na textil, nebo je virtuálně uvádí do pohybu. Často pracuje s metaforami. Je členkou ilustrátorské feministické skupiny Surimi, Čiči, Supermarket.

Jana Anna
Jana Anna se ve své tvorbě zaměřuje především na techniku linorytu, kterou dále rozvíjí. Ať už se jedná o tisk grafických listů, plakátový nebo obalový design, sítotisk, design knížek, textilu, či gramofonových desek, nebo rovnou o nástěnné malby, na začátku je vždy sada rydel a linoleum. Murály realizovala kromě České republiky například i v Kalifornii či Mexiku. Tamní angažovaná grafika se stala jejím silným inspiračním zdrojem.

Černá ruka
Název kolektivu je inspirován žižkovskou solidární organizací Černá ruka, kterou po roce 1918 spoluzakládali František Sauer a Jaroslav Hašek. A právě na Žižkově v prostorách autonomního sociálního centra Klinika dílna vznikla. Cílem je propojovat jednotlivce a kolektivy, které se zajímají o grafiku, výrobu zinů a knih a rozšiřovat jejich sítě. V budoucnu je vize nabízet prostor lidem, kteří nemají zazemí ke své tvorbě. Plánují se také přednášky pro veřejnost spjaté s výrobou knih ale i praktické workshopy různých uměleckých technik. Mimo jiné probíhá spolupráce s grafickými dílnami z Mexika, převážně z Oaxaca de Juarez a Mexico City a pořádají se výstavy jejich grafik a plakátů. Nyní je Černá ruka součástí družstva Roleta39, kde se utváří komunitní umělecký prostor na podobné bázi, jako fungují právě v Mexiku

Von Saten
Grafický designer se specializací na vizuální identity, typografii, knihy, periodika nebo volnou angažovanou tvorbu. Inspiraci čerpá ze zkušeností z italské Bologni, odkud se po 3 letech vrátil s upraveným pohledem na vesmír a touhou utvořit tvůrčí kolektiv v Praze. Momentálně pracuje nezávisle, převážně v kulturním a aktivistickém prostředí.

Salé distribuce
Začátkem roku 2012 byla v žižkovském infokafé Salé založena otevřená knihovna, která nabízela tituly českých a zahraničních (nejen anarchistických) nakladatelství a kolektivů. Během osmileté existence se zde a také na mnohých festivalech, koncertech a ulicích, kam se členové vydávali, přečetlo a prodalo tisíce knih. Skupina okolo Salé, která se dodnes podílí na pořádání Anarchistického festivalu knihy a navštěvuje další jeho odnože napříč Evropou, byla nucena svoje zázemí opustit a pokračovat ve své práci jinak.