Uroboros / E.S.A.K.

Institutu kresby a grafiky, z. s., Jezuitská 4/12a, 412 01 Litoměřice

THIS ISN'T PLAIN COMICS, THIS IS ARTICS!

Edice současné akademické kresby E.S.A.K. byla založena na jaře roku 2011 jako prostor pro současnou mladou kresbu a prezentaci studentů akademií umění a univerzitních fakult umění. V roce 2015 se ze studentských edičních počinů (ve spolupráci s nakladatelstvím Akademie výtvarných umění v Praze) zformovalo samostatné nakladatelství Uroboros. Od roku 2021 je Uroboros nakladatelstvím Institutu kresby a grafiky.

PUBLIKACE
SOUSED / NEIGHBOUR (2015)
náklad 400 číslovaných kusů  
ISBN 978-80-906010-0-0
Druhá kniha v rámci Edice současné akademické kresby E.S.A.K.
Autoři grafických příběhů: Tomáš Honz / Marie Kohoutová / Šárka Koudelová / Marija Kulina / Jana Polášková / Natali Sarkisyan
Publikace vyšla v nakladatelství Uroboros

UNIVERSA (2011)
náklad 400 kusů
ISBN 978-80-87108-24-6
První kniha v rámci Edice současné akademické kresby E.S.A.K.
Autoři grafických příběhů: Vojtěch Hrubant / Jakub Tytykalo / Martin Mulač / Tomáš Skála / Marek Škubal / Viktor Svatoš
Publikace vyšla ve spolupráci © L. Kahuda Klokočková & Akademie výtvarných umění v Praze

ZVÍŘE V NÁS (2011)
náklad 600 kusů
ISBN 978-80-87108-22-2
Autoři grafických příběhů: Sylva Březnová / Adéla Marie Jirků / Lenka Kahuda Klokočková / Františka Lachmanová / Adéla Součková / Adéla Taübelová
Publikace získala Čestné uznání v kategorii Autorská kniha, v celostátní soutěži Grafika Roku 2011
Byla vystavována Ministerstvem kultury ČR v rámci kolekce New Czech Comics na Frankfurter Buchmesse 2012, Non-fiction Moscow 2013 ad.
Publikace vyšla ve spolupráci © L. Kahuda Klokočková & Akademie výtvarných umění v Praze