Lenka Kahuda Klokočková (1984)

Umělkyně, kreslířka, malířka, grafička, performerka

od 2023 vede Katedru všeobecné průpravy Fakulty umění a designu, UJEP
od 2022 je odb. asistentkou Grafiky Katedry všeobecné průpravy FUD UJEP
od 2018 předsedá spolku Institut kresby a grafiky
od 2017 vede litografickou dílnu LITHO LITO

STUDIA
2015–2021 doktorský program, obor Vizuální komunikace, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, školitel Martin Raudenský
2013–2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen – Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Belgie, at. litografie Ingrid Ledent
2007–2013 Akademie výtvarných umění v Praze, at. grafiky I Jiřího Lindovského, at. sochařství I Jaroslava Róny
2013 Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta a Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Pedagogický modul
2012 stáž v ateliéru hostujícího pedagoga Floriana Pumhösla (Vídeň), Šalounův ateliér
2010 stáž na Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Belgie
2004–2007 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická (Hellichov­ka), Praha, Grafický design a zpracování tiskovin – propagační grafika
2000–2004 Střední soukromá výtvarná škola, Písek, Propagační grafika

Pedagogická praxe:
2017–2020 vedení vlastního Semináře současné litografie, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
2012–2013 pedagog odborných předmětů oboru Grafický design, Střední škola, o.p.s. Litoměřice

Pořádání konferencí a sympozií:
2019 pořadatelka LITHO SYMPO '19, Mezinárodní sympozium současné litografie, FUD UJEP Ústí nad Labem a LITHO LITO Litoměřice

STIPENDIA / REZIDENCE
2015 Mezinárodní sympozium linorytu, Galerie Klatovy / Klenová, Klenová
2014 Frans Masereel Centre v rámci studia na Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Kasterlee, Belgie
2010 Frans Masereel Centre v rámci stáže na KASK, Kasterlee, Belgie

OCENĚNÍ
2019 / 2018 / 2017 nominace na Hlavní cenu B, Grafika roku, Obecní dům, Clam-Gallasův palác, Praha
2012 čestné uznání 5th International Drawing Competition Wroclaw 2012, Polsko
2012 čestné uznání za autorskou knihu Zvíře v nás, Grafika roku 2011, Clam-Gallasův palác, Praha

ČLENSTVÍ
Redakční rada mezinárodní revue o současné grafice Grapheion, Nadace Hollar, přispěvatelka a editorka rubriky
SČUG Hollar

Institut kresby a grafiky

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Galerie Klatovy / Klenová, Klenová

Soukromé sbírky v ČR, Belgii, Německu