Jakub Nepraš (1981)

Novomediální umělec

Od 2006 je členem komunity umělců Trafo gallery v Praze.

Jakub Nepraš pracuje s vědeckými a filozofickými znalostmi, stejně tak jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Studuje současné vývojové tendence a chování našeho super-organismu ve vztahu k postavení jednotlivce v rámci celku a monitoruje přírodní principy, které tyto vztahy kontrolují a ovlivňují.  Jakub odráží stěžejní změny ve společnosti a technologiích a z nich plynoucí odcizování ve vztahu k lidem i přírodě. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního a čistšího způsobu života a současné společnosti a technologiím navrací přírodní podoby.

STUDIA

2000-2006 Akademie výtvarných umění v Praze, at. Nových médií I Michaela Bělického, Nových médií II Veroniky Bromové, Monumentální tvorby Aleše Veselého
2003 stáž na FAMU v Praze, katedra Animované tvorby
1996-2000 Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha

OCENĚNÍ
2014 nominace na cenu Drothea von Stetten Award, Kunst Museum Bonn, Německo
2007 Euromobile Prize za nejlepší dílo na Arte Fiera Bologna, Itálie
2007 3. místo na International Biennale Florence, Itálie
2007 2. místo Essl Award, Rakousko
2005 4. místo Essl Award, Rakousko