Jakub Špaňhel (1976)

Umělec, malíř, kreslíř

Obrazy J. Špaňhela jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu.

STUDIA

1995-2002 Akademiie výtvarných umění v Praze, at. Jiřího Davida, at. Milana Knížáka

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie v Praze
Galerie Klatovy / Klenová

Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře
Východočeská galerie Pardubice