Jitka Svobodová (1941)

Umělkyně, kreslířka filosofie, pedagožka

Kresby Jitky Svobodové ze 70. let 20. století jsou rázně osvobozeny od tradičního pojetí lineární perspektivy. Jsou spíše plošné a vykreslení podoby předmětů bylo redukováno do minimálního zobrazení. Jsou také velmi neemocionální a neexpresivní.
„Jejich důležitým znakem je přirozenost … odmítají pojetí, která jim přiřazujeme, před pohledem neustupují, nezmocňují se nás, s divákem téměř nepočítají, nediktují ani nenabízejí způsob, jak k nim přistupovat“, píše Karel Srp ve své publikaci o Jitce Svobodové, vydané v roce 1979 v tehdy slavné Jazzové sekci.

Zájem o zachycení všedních, až banálních předmětů krajně minimální formou zůstal Jitce Svobodové doposud. Vždy se jedná o kresby s velmi tlumenou, až monochromní barevností. Po 1. 1/2 90. let se autorka tematicky zaměřila na kresby větších rozměrů technikou pastelu, zachycující s kresebnou precizností kuchyňská náčiní (hrnek, talíř, lžíce, konev, ubrus). Mnohé z nich zachycují jen jakýsi výřez reality, takže předmět není na ploše zobrazen celý, ale jen jeho část. Objekty, původně zploštělé, získaly objem (ale velmi odhmotněný), trojdimenzionalitu a jistou, byť velmi jemnou barevnost. Vše se odehrává v jakémsi tichém, nehybném, vzdáleném a metafyzicky působícím prostoru, daleko od rušného světa ustavičného honění se za novými, šokujícími projevy.

od 2014 působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
1990–2011 vedla ateliér Kresby na pražské AVU

STUDIA
1959–1967 a 1973–1976 Akademie výtvarných umění v Praze, at. Malířství A. Paderlíka; at. restaurování R. Ondráčka
1955-1959 Střední průmyslová škola bytové tvorby, Praha

STIPENDIA / REZIDENCE
2001 stáž na Facultad Bellas Artes, Sokrates program, Cuenca, Španělsko
1992 stipendium Pro Helvetia, Zürich, Švýcarsko
1986 stáž na l´Ecole municipale des Beaux Arts, Quimper, Francie
Soukromé studijní cesty: Francie, Itálie, Velká Británie, USA, Švýcarsko, Německo, Rakjousko, Belgie, Holandsko, Řecko aj.

ČLENSTVÍ
1990-96 členkou Nového sdružení pražských umělců

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie Praha
Galerie hl. m. Praha
Ministerstvo kultury ČR
Oblastní galerie Liberec
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie v Roudnici nad Labem
Východočeská galerie v Pardupicích
Krajská galerie Hradec Králové
Muzeum českého umění Praha
Galerie Benedikta Rejta Louny
soukromé sbírky