Ladislav Daněk (1958)

Umělec, kreslíř, malíř
Historik umění, kurátor

od roku 1990 pracuje jako odborný pracovník v Muzeu umění Olomouc

STUDIA
1977–1981 studium výtvarné výchovy na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

ČLENSTVÍ
Klub konkrétistů
Spolek olomouckých výtvarníků