Nikola Hoření (1989)

Umělkyně, ilustrátorka, kreslířka a grafička

Ilustrovala například knihy pro nakladatelství Meander, Host, Maťa nebo Volvox Globator.
V roce 2015 vyšel v nakladatelství Take take take její autorský komiks The School Trip, a roku 2016 „hýbací“ autorská kniha Kéž by aneb Kniha tužeb v nakladatelství Bylo nebylo.
Aktuálně tvoří animované gify.

STUDIA
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, at. Tvorby písma a typografie, at. Ilustrace a grafiky
1 rok FUD UJEP v Ústí nad Labem, at. Grafický design II
SPŠG Hellichova, Praha