Cena Vladimíra Boudníka

Nadace Hollar, Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1-Staré Město

Cenu Vladimíra Boudníka každoročně vyhlašuje a řídí Nadace Hollar.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění v oblasti umělecké grafiky, určené českému žijícímu umělci za významný tvůrčí přínos v dané oblasti. Byla založena v roce 1995 Středoevropskou galerií a nakladatelstvím, od roku 1999 do roku 2015 bylo jejím vyhlašovatelem občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s hlavním městem Praha. Od 21. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka je cena vyhlašována Nadací Hollar.

Cílem Ceny Vladimíra Boudníka je společenské ocenění umělců grafiků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

Statut soutěže:
Cenu Vladimíra Boudníka uděluje hlavní město Praha a dotuje ji částkou 30 000 Kč. Vyhlašovatelem ceny je od jejího 21. ročníku Nadace Hollar. Cenu může získat pouze žijící český umělec. Nelze ji dělit, ani získat dvakrát. Cena má vlastní statut a porotu. V závěru dvouletého funkčního období jmenuje porota nové členy. Z důvodu kontinuity se předseda stává členem nové poroty. Laureát Ceny Vladimíra Boudníka je povinen vystavit kolekci svých prací v rámci výstavy Grafika roku. V opačném případě porota určí dalšího kandidáta. Laureát se stává členem komise dalšího ročníku. Cenu předává zástupce hl. města Prahy na zahájení výstavy Grafika roku.