David Böhm (1982)

Umělec, kreslíř, ilustrátor

od 2018 vede ateliér kresby a ilustrace na Scholastice v Praze

STUDIA
od 2016 Doktorský studijní program AVU Výtvarná umění, školitel prof. Vladimír Kokolia
2003–2009 Akademie výtvarných umění v Praze, 
I.–III. at. malířství II Vladimíra Skrepla, IV. at. grafiky II Vladimíra Kokolii, V.–VI. at. malířství II Vladimíra Skrepla
2006 stáž na Faculdade de Belas Artes Universidade do Porto v Portugalsku

OCENĚNÍ
2020 cena Magnesia Litera v kategorii "Kniha pro děti a mládež"za knihu A jako Antarktida, Pohled z druhé strany (Raketa/Labyrint)
2012 / 2010 / 2009 nominace na Cenu Jindřicha Chalupeckého
2012 cena časopisu Respekt za instalaci Diplopie, finále CJCH
2006 2. cena Erasmus exhibition, My Neighborhood, Porto, Portugalsko 

ZASTOUPENÍ
Jiří Švestka Gallery